Grävning, schaktning, rivningsarbete, vägarbete, anläggningsarbete m.m.