Behöver ni anlita entreprenör för mark-, rivnings- eller anläggningsarbete?

Mark och Bygg Gullspångs Grävmaskiner AB har över 70 års erfarenhet i branschen. Vi utför uppdrag såsom mark-, anläggnings- och rivningsentreprenader åt kommuner, jordbruk, industri och privatpersoner mfl. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak norra Skaraborg.

Våra tjänster går att få mot löpande räkning eller fast pris.

Mark och Bygg Gullspångs Grävmaskiner AB strävar efter miljöansvar och hög kvalitet i alla våra åtaganden. Vårt mål är att varje uppdrag ska vara en referens för framtiden och att våra kunder ska kunna rekommendera oss.

Markarbeten

Vi utför det mesta inom markarbeten såsom schaktning, grundarbeten, dikning, dränering, sluttäckning deponier och kabelförläggning

Rivning

Vi åtar oss fullständiga rivningsentreprenader, även transport och sortering av rivningsmassor vid rivning av bostadshus och industrifastigheter. Vi har även möjlighet att ta hand om ert betongavfall.

Försäljning av bark & jord

Vi sorterar med eget sorteringsverk och säljer jord och bark.