Vi på Mark och Bygg Gullspångs Grävmaskiner AB utför mark-, anläggnings- och rivningsentreprenader främst i Skaraborg, Värmland och Närke.

Behöver ni hjälp med mark-, rivning- eller anläggningsarbete i Gullspång, Skövde, Mariestad, Kristinehamn eller Laxå?

Mark och Bygg, Gullspångs Grävmaskiner AB är ett entreprenadföretag som utför mark-, anläggnings- och rivningsentreprenader främst i Skaraborg, Värmland och Närke.

Företaget har över 60 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten. Vi arbetar ofta på uppdrag åt kommuner och statliga bolag samt som underentreprenörer åt byggföretag.

Våra tjänster går att få mot löpande räkning eller fast pris.

Mark och Bygg Gullspångs Grävmaskiner AB strävar efter miljöansvar och rätt kvalitet genom personlig service i allt vårt arbete. Vårt mål är att varje uppdrag ska vara en referens och att våra kunder ska kunna rekommendera oss.

Markarbeten

Vi utför det mesta inom markarbeten såsom schaktning och grundarbeten för industri, jordbruk, övriga byggnader, vägar och vindkraftverk. Vi utför även dikning, dränering och anläggning av småbåtshamnar.

Rivning

Mark och Bygg, Gullspångs Grävmaskiner AB åtar oss fullständiga rivningsentreprenader och utför rivningsarbeten, transport samt sortering av rivningsmassor vid rivning av bostadshus och industrifastigheter.

Försäljning av bark & jord

Mark och Bygg, Gullspångs Grävmaskiner AB säljer täckbark 0-35, barkmull 0-15 samt harpad jord.

Sorteringsverk

I vårt sorteringsverk sorterar vi bark, jord och grus.

Byggavfall

Vi har möjlighet att ta hand om ert betongavfall.