Söker du ett entreprenadföretag i norra Skaraborg?

Mark och Bygg Gullspångs Grävmaskiner AB har över 70 års erfarenhet i branchen.
Vi utför uppdrag såsom mark-, anläggnings- och rivningsentreprenader åt kommuner, jordbruk, industri och privatpersoner m fl. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak norra Skaraborg.

Kontakta oss för mer information!

Mark och Bygg Gullspångs Grävmaskiner AB
Amnevägen 37
547 72  Otterbäcken
orgnr 556431-5231

Adam Eriksson         070-5696678 adam@markochbygg.se
Marcus Folkesson    070-9512773 marcus@markochbygg.se
Magnus Eriksson      070-6096916 magnus@markochbygg.se

Administration
Agneta Nelson           0551-22540 info@markochbygg.se

Amnevägen 37
547 72 Otterbäcken

Telefon: 0551-225 40

E-post: info@markochbygg.se

Organisationsnummer 556431-5231

Kontaktpersoner

Magnus Eriksson 070-609 69 16
Adam Eriksson 070-569 66 78
Marcus Folkesson: 070-951 27 73

Administration
Agneta Nelson 0551-225 40